Işık su pompa başlık
 
Anasayfa | İletişim | Bayiliklerimiz | Referanslarımız | Resim Galerisi
 
Işık su pompa menü
 
Sondaj Çalışmalarımızdan
Sondaj kuyusu temizliği
Dalgıç Pompa satış ve tamiri
Baraj & Köy Sulama İrsaliye Hattı
Sondaj kuyularında Su Debisi
Drenaj ve Kurutma
Fittings Malzemeleri Satışı
Hidrofor Satış Tamir Bakım
Yağmurlama ve Sulama.
Elektrik Pano ve Tesisat Yapımı
Düşen Pompaların Çıkarılması
Altyapı, Tünel, Çevre Düzenleme
Çatı İşleri
 
 
 
 
su kuyusu montaj kesiti
Resmi büyütmek için tıklayın
 
Sukuyusu temizliği
 
   
kuyu temizliği Kuyu temizliği neye yarar ?
Kuyu temizlik (su kuyusu temizliği) işlemi su kuyusu ömrünü uzatır,dalgıç tulumba (dalgıç pompa) nın ömrünü uzatır.
*Kuyu içine giren su miktarını arttırır.
*Su Kuyusu içindeki bakterileri temizler.
*Kuyu cidarında bulunan oksitlenmiş maddeleri dışa atar.
*Pompanın çektigi kum miktarını düşürür ve dalgıç pompanın fanlarında aşındırıcı etkiyi azaltarak dalgıç tulumba ömrü uzar.
*Kuyu temizlik işlemi kuyuya fazla kum dolmasını engeller ve su kuyusu çökmesi olasılığını azaltır.
*Kuyunun tabanında oluşan dolguyu temizler.
   

Ucuz Sondaj fiyatları mı yoksa uzun ömürlü kuyu mu ?
Sondaj yaptıracağınızda araştırma yaparken sondaj ucuz metre fiyatından ziyade uzun ömürlü ve kaliteli su sondaj kuyu açılmasını tercih edin.


Sondaj yaptırmadan önce neleri araştırmak gerekir ?
Sondaj öncesi mutlaka Yeraltısuyu Etüt çalışması (Jeolojik Etüd,Hidrojeolojik Etüt,Jeofizik etüt,Su Arama çalışmaları)yaptırın,su sondajı için en uygun noktayı tespit ettirin.

Sondaj yapılmadan önce jeolojik araştırma - jeofizik etüt - hidrojeolojik etüt çalışmaları yapılmalı, su sondaj çalışması için en uygun lokasyon tespit edilmeli ve Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi hazırlanmalıdır. Aksi halde sondaj için harcanacak para tamamen boşa gidebilir. Yapılacak su arama, su etüdü ’ne göre;
açılacak su sondaj kuyusu tasarımı yapılmalı; sondaj derinliği - sondaj lokasyonu - sondaj yöntemi - su sondaj yapılması sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir.


SONDAJ YAPILMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER;
Yeraltısuyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen noktadan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak , matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur, daha sonra kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava ,pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.


Kuyudan Su Alınması:
Tamamlanan kuyuya uygun dalgıç pompa sondajcı tarafından kuyu sahibine bildirilecektir. Pompa çapı, basma yüksekliği ve debi gibi bilgileri içeren bu seçime göre alınan ve kuyu içinden yukarıya doğru su pompalayan dalgıç pompa galvanizli borular ve elektrik kablolarıyla kuyu tabanına yakın uygun bir yere ( dinamik su seviyesi altında ve filtreli muhafaza borusunun karşısına gelmeyecek bir derinliğe ) monte edilerek su temin edilmeye başlanacaktır.


Yeraltı Su açısından En Verimli Yer Tesbiti:
Yer altı suyu tespitinde başlıca metodlar ; Jeolojik etüd, Jeofizik etüd, Radyeztezi Yöntemi(çubuk) ve elektromanyetik etüdlerden bir veya birkaçı olmakla beraber , bunların hangisinin uygulanacağı sondaj yapılacak yerin bulunduğu bölge, arazinin veya tesisin büyüklüğü,su ihtiyacı miktarı gibi değişkenlere bağlı olarak önerilir.


Kuyu Kalitesi Kavramı:
Yaygın olan kanaatlere göre yeryüzünden yeraltına doğru delinecek bir delik ve içine konulacak bir muhafaza borusu ile sondaj yapılmış olunacağı zannedilmektedir. Oysa foraj (delik delme ) ile su sondajı arasındaki fark doğruyla yanlış arasındaki fark kadar büyüktür.Çünkü bir su sondajının temel mantığı; yeraltının belirli bir derinliğindeki suya ulaşmak ve bunu pompa ile çekmektir.Ancak kuyunun yıkılmaması ve suyun pompaya ulaşması gerekmektedir.Akla şu soru gelebilir : Kuyuya muhafaza borusu konulduktan sonra kuyu yıkılabilir mi ? Normalde cevap elbetteki hayır olacaktır. Öyle ise su ile pompanın irtibatı nasıl kesilir ? Bunu izah etmek için daha önce tarif edilen sondaj tekniğini gözönüne getirmek gerekir. Şöyle bir örnek verelim ; kuyu delinirken otuzuncu ve yetmişinci metrelerde gevşek zeminler geçilip doksanıncı metrede suya ulaşarak kuyuyu yüzüncü metrede tamamladığımızı kabul edelim. Daha sonra kuyuya muhafaza borusu koyduğumuz halde kuyu cidarını iyice çakıllayamazsak otuzuncu ve yetmişinci metrelerdeki gevşek zeminler suyun da etkisiyle zamanla aşağıya doğru akacak ,yani boru ile kuyu arasında birikecek ve kuyu içi ( pompa ) ile yeraltısuyunun irtibatını tamamen veya kısmen kesecektir.Şekilden daha iyi anlaşılacağı gibi bir kuyunun kalitesi boru çapı, boru cinsi, teçhiz planının doğruluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan tekniklere bağlı olarak çok ciddi şekilde farketmektedir.


Sondaj Yaptıracak Firmaların dikkat edeceği hususlar:
Sondaj yaptırmak isteyen Şirketler sadece birim fiyat sorarak değerlendirme yapmak hatasına asla düşmemelidirler. Çünkü önemli olan en ucuzu almak değil, en iyiyi en ucuza almaktır.

Sondaj yaptırmak isteyenler aynı kalitede olacağına inanacakları iş için sondaj firmasına kuyunun tamamı için delik ve boru çaplarını, boru cinsini, borunun et kalınlığını,nasıl bir kuyu geliştirme tekniğinin kullanılacağını, sondaj işleminin hangi kapasitede,ne durumdaki makinalarla yapılacağını, işin ne kadar süreceğini, kuyuda bir zemin problemi olduğunda ne yapılacağı gibi konuları net olarak sorup öğrenmelidir.


SONDAJ ESNASINDA ve SONRASINDA YAŞANABİLECEK PROBLEMLER:
Çoğu insan hayatında hiç sondaj yaptırmamıştır. Dolayısı ile herkesin tecrübeli bir sondaj mühendisi gibi sondaj uzmanı olmasını, sondaja ait terimleri bilmesini, sondajın işleyişini bilmesini beklemek haksızlık olur. Bu nedenle sondaj firması tarafından işverene izah edilen sondajla ilgili detaylar ya anlaşılmamakta yada unutulmaktadır. "Söz uçar yazı kalır" atasözünü kendimize düstur edinerek mutlaka yazılı olarak sözleşme yapılmalı gerek işverenin gerekse sondaj firmasının mağduriyetleri önlenmelidir. Sondaj esnasında ve sonrasında yaşanabilecek problemler ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları:

Kuyu yeri:
Kuyu yeri sizin arsanız içinde mi?

Birim fiyat:
Birim fiyata neler dahil, boru, komprosör, muhafaza borusu, mobilizasyon, yol açılması vb.

Muhafaza Borusu: Sondaj da çok ihtilafa düşülen konulardan biridir. Genel olarak muhafaza borusu fiyata dahil değildir (sondaj öncesi kullanılıp kullanılmayacağı, ne kadar metre kullanılacağı belli kesin olarak belli olmadığı için). Sondaj sonrasında birim fiyata ilave olarak muhafaza borusu bedelinin konması karşısında işveren şaşırmaktadır. Sözleşmede muhafaza borusunun kimin tarafından karşılanacağı açık açık belirtilmeli ve sözlü olarak müşteriye izah edilmelidir.

Kuyudan Su çıkmaması: Kuyudan su çıkmaması durumunda ödemenin nasıl yapılacağı sözleşmede net olarak yazılmalıdır. Hiç bir sondajcı (insaniyet itibariyle) su çıkmayan bir kuyuda işverenden parasını alsa bile sevinemez.

Kuyuda Suyun Zamanla Kaybolması: Kuyudan suyun zamanla kaybolması durumunda garanti koşulları sözleşmede net olarak yazılmalıdır.

Dalgıç pompa arızları: Dalgıç pompa ve sondaj farklı firmalara yaptırılabilmektedir. Pompa arızalarında kim muhatap olacak.

Kuyu-techiz kaç metre: Sondaj bitmeden kuyu borulanmadan önce sondaj takımı kuyu içinde iken işveren veya temsilcisi nezaretinde takımlar çekilmelidir. Dışarıya çıkan takımlar sayılarak kuyunun derinliği tespit edilmelidir. Yine aynı şekilde kuyuya techiz-borulama yapılırken indirilen borular sayılmalıdır. Sondaj sonrası kuyu içerisine ip sarkıtarak vb. yöntemler kuyu derinliğini ölçmek için güvenli değildir.

Kuyunun hiç delinememesi: Kuyu teknik ve jeolojik nedenlerle belli bir metrajdan sonra ilerleyemeyebilir. Bu durumda ne yapılacağı sözleşmede belirtilmelidir.


KUYU BAKIMI VE KUYU TEMİZLİĞİ:
Sondaj kuyuları jeolojik yapıya bağlı olarak (kil-silt oranının yüksek oluşu vb.) temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Kuyu temizliğinde en çok kullanılan yöntem yüksek basınçlı ve debili kompresör vasıtasıyla kuyunun temizlenmesidir.

Temizlik öncesi kuyuda mevcut dalgıç pompa çıkarılır. Kuyuya pompasız olarak borular yeniden indirilir. Yukarıdan kademeli olarak kompresör ile hava verilir (ani olarak hava verilmemelidir, borular kuyu zarar görebilir). Kuyudan temiz su gelinceye kadar kuyuya hava verilmeye devam edilmelidir (kuyuda su var ise). Temizlik işlemi sonunda kuyu eski temizliğine ve debisine ulaşır. Ancak yeraltı su seviyesinin zaman içinde düşmesine bağlı olarak temizlik işleminden verim alınamadığı durumlarda olabilmektedir.

Kuyu ile akifer formasyon arasında tam bir bağlantı kurmak, kuyudan mümkün olan en yüksek verimin elde edilmesini sağlamak, formasyondaki ince kum, silt ve kili temizleyerek pompanın kuyudan su çekmesini önlemek amacıyla yapılan işlemlere inkişaf denir. Kuyunun yıkanması ile kuyu duvarını sıvayan ve akifer formasyonun gözeneklerini tıkayan sondaj çamuru, yıkama ile kuyudan atılır ve formasyondan kuyuya su gelmeye başlar. Yıkama su ile yapılır. Kuyu tabanına indirilen yıkama takımından pompa ile su basılır. Yıkama takımı aşağı doğru tüm filtre boyunca hareket ettirilir ve kuyudan berrak su gelene kadar bu işleme devam edilir. Kuyunu yıkanması bitip akiferden su gelmeye başlayınca inkişaf işlemine başlanır.

Pratikte 5 tip inkişaf yöntemi bulunmakta olup bunlar;

1. Aşırı Pompalama Yöntemi

2. Yıkama Yöntemi

3. Pistonla Çalkalama Yöntemi

4. Basınçlı Hava Yöntemi

5. Jet Yöntemi dir.

En çok uygulanan yöntem “Basınçlı Hava Yöntemi” dir. Bu yöntemde kuyuya kompresörle basınçlı hava verilir. Kuyuda aşırı pompaj işlevi yapan basınçlı hava, suyu dışarı atarken ince malzemeleri de birlikte atar. Özellikle sıcak ve mineralli su sondajlarında, kuyu geliştirmede bu yöntem daha rahat uygulanır.

İnkişaf yeni açılan kuyularda uygulanmakla birlikte, daha önceden açılmış ancak zamanla verimi azalmış kuyularda da uygulanır.


Kuyu veriminin azalmasının nedenlerinden bazıları;
Aşırı pompaj dan kaynaklanan azalmalar
Suyun kimyasından kaynaklanan azalmalar
Formasyonun yapısından kaynaklanan azalmalar
Hatalı kuyu inşasından kaynaklanan azalmalar

Kuyu geliştirme çalışmaları ile bu gibi sebeplerle kuyuya su gelişi azalmış olan kuyuların ıslah edilmesi ve verimin arttırılması mümkündür.

 
 
  web tasarım    

Copyright© 2008 IŞIK SU POMPA